Giới thiệu EcoTruck ngay - Tiền triệu về tay

Tháng 06/2023 này, EcoTruck khởi động chương trình GIỚI THIỆU ECOTRUCK NGAY - TIỀN TRIỆU VỀ TAY cực hấp dẫn với vô vàn quà tặng giá trị. Đồng thời, có cơ hội trúng ngay 1 chỉ vàng từ EcoTruck.

 Đối tượng tham gia
Người Giới Thiệu: tất cả mọi người, bao gồm cả nhân viên công ty EcoTruck

Người Được Giới Thiệu: bao gồm khách hàng, tài xế xe cá nhân hợp tác chạy hàng và tài xế tham gia vay mua xe.


Thời gian chương trình 

Chương trình có hiệu lực từ ngày 05/06/2023 cho đến ngày 31/12/2023 hoặc khi hết số lượng phần thưởng, tùy vào điều kiện nào đến trước, kèm với thông báo chính thức từ phòng Marketing, công ty EcoTruck.

Phần thưởng hấp dẫn

- Nhận thưởng 1.000.000 đồng khi giới thiệu thành công 1 Doanh nghiệp ký hợp đồng và chạy một chuyến đầu tiên.

Giới thiệu ngay

- Nhận thưởng 500.000 đồng khi giới thiệu thành công 1 Tài xế ký hợp đồng. 

- Nhận thưởng 2.000.000 đồng khi giới thiệu thành công 1 Tài xế ký hợp đồng Vay mua xe container.

Giới thiệu ngay​

Phần thưởng hấp dẫn
Phần thưởng hấp dẫn

- Nhận thưởng 1.000.000 đồng khi giới thiệu thành công 1 Doanh nghiệp ký hợp đồng và chạy một chuyến đầu tiên.

Giới thiệu ngay​

- Nhận thưởng 500.000 đồng khi giới thiệu thành công 1 Tài xế ký hợp đồng và chạy một chuyến đầu tiên.

- Nhận thưởng 2.000.000 đồng khi giới thiệu thành công 1 Tài xế ký hợp đồng Vay mua xe.Giới thiệu ngay​

Cách thức tham gia
Tham gia dễ dàng, nhận ngàn quà tặng

Thể lệ chương trình

Khách hàng

Thông tin của Bên Được Giới Thiệu là người thuộc phòng vận tải, phòng mua hàng… của công ty, là người có quyền quyết định hoặc có thể tác động đến việc hợp tác dịch vụ vận tải cùng EcoTruck. 

 • Khách hàng đang có đơn hàng với EcoTruck (ở trạng thái Trial/Active) vào thời điểm được giới thiệu: loại trừ. 

 • Khách hàng đang ở trạng thái inactive/terminated trên 06 tháng, không phải do mùa vụ hay tình trạng Covid, được kết nối lại thành công với EcoTruck: hợp lệ với điều kiện không còn tồn đọng công nợ xấu với EcoTruck. 

Tài xế xe cá nhân

Đầy đủ thông tin cá nhân của Bên Được Giới Thiệu và hình ảnh chụp giấy tờ xe, bằng lái xe, có nhu cầu hợp tác chạy hàng. 

 • Xe cá nhân đã và đang hợp tác với EcoTruck (ở trạng thái Trial/Active, inactive/terminated) vào thời điểm được giới thiệu: loại trừ. 

 • Các trường hợp khác: hợp lệ

Tài xế vay mua xe

Thông tin của Bên Được Giới Thiệu đầy đủ thông tin cá nhân và hình ảnh chụp bằng lái xe, có nhu cầu tìm hiểu về chương trình vay mua xe.

 • Thông tin tài xế đã có trong danh sách dữ liệu của EcoTruck và đã từng được EcoTruck liên hệ dưới 06 tháng, vào thời điểm được giới thiệu: loại trừ 

 • Thông tin tài xế đã có trong danh sách dữ liệu của EcoTruck và đã từng được EcoTruck liên hệ trên 06 tháng, vào thời điểm được giới thiệu: hợp lệ


Thưởng hiện kim bằng hình thức chuyển khoản

 • Ngày có xác nhận giới thiệu thành công từ phòng Marketing, rơi vào từ ngày 1 đến ngày 15: thanh toán trong tháng. 
 • Ngày có xác nhận giới thiệu thành công phòng Marketing rơi vào sau ngày 15: thanh toán trong tháng kế tiếp. 
 • Đối với Bên Giới Thiệu là nhân viên công ty EcoTruck, sẽ được thanh toán vào cùng kỳ lương của tháng đó nếu ngày xác nhận rơi vào từ ngày 1 đến ngày 15. Thanh toán vào kỳ lương tháng kế tiếp nếu ngày xác nhận rơi vào sau ngày 15.

- Cung cấp cho Bên Giới Thiệu các nội dung, hướng dẫn về Sản phẩm và Dịch vụ để thuận tiện, tạo điều kiện cho Bên Giới Thiệu tiến hành giới thiệu.

- Toàn quyền quyết định các tiêu chí đánh giá, lựa chọn và xác định Giới Thiệu Thành Công, quyết định có hợp tác với Bên Được Giới Thiệu hay không, trên cơ sở xem xét việc đáp ứng các yêu cầu và điều kiện của EcoTruck, mà không cần có bất cứ ý kiến của Bên Giới Thiệu

- Được quyền từ chối/ngừng việc gửi thưởng cho Bên Giới Thiệu khi Bên Giới Thiệu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo quy định của bản Chính sách và Thể lệ này hoặc Bên Giới Thiệu cung cấp thông tin Khách Hàng không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ. 

- Không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tranh chấp phát sinh giữa Bên Giới Thiệu và Bên Được Giới Thiệu liên quan đến việc giới thiệu Sản phẩm và Dịch vụ của EcoTruck và giữa Bên Giới Thiệu với bất kỳ bên thứ ba nào khác; 

- Trong mọi trường hợp, tại mọi thời điểm, EcoTruck được toàn quyền chấm dứt việc giới thiệu của Bên Giới Thiệu, truy đòi/thu hồi quà tặng/khoản tiền chuyển khoản, vật phẩm và/hoặc các lợi ích khác nếu EcoTruck phát hiện: 

 • Bên Giới Thiệu không đáp ứng đủ điều kiện tham gia chương trình giới thiệu theo quy định

 • Bên Được Giới Thiệu và/hoặc Bên Giới Thiệu có hành vi gian lận, giả mạo, không trung thực về các điều kiện tham gia chương trình 

- Cập nhật đến Bên Giới Thiệu về kết quả và các thông tin liên quan khác, sau khi đã tiếp nhận thông tin giới thiệu.

- Đảm bảo đã nhận được sự chấp thuận của Bên Được Giới Thiệu về việc cung cấp thông tin cho EcoTruck.

- Không được sử dụng bất kỳ hình ảnh, thương hiệu, biểu tượng, các tài sản sở hữu trí tuệ, tài liệu, thông tin liên quan nào của EcoTruck vào bất kỳ mục đích nào nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của EcoTruck.

- Chịu các khoản thuế/phí liên quan khác phát sinh từ việc nhận quà tặng/khoản tiền chuyển khoản theo các quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

- Không được thay mặt, đại diện, nhân danh hoăc sử dụng danh nghĩa EcoTruck để yêu cầu, nhận tiền tài sản, và/hoặc bất kỳ lợi ích nào khác từ Bên Được Giới Thiệu, cũng như đề nghị, cung cấp tiền,tài sản, và/hoặc bất kỳ lợi ích nào khác hoặc có bất kỳ hành vi nào ám chỉ, ngầm định về các nội dung trên dưới bất kỳ hình thức nào.

- Không được thay mặt, đại diện, nhân danh hoặc sử dụng danh nghĩa EcoTruck để thỏa thuận, bảo đảm hoặc ký trên các biểu mẫu, chứng từ, hợp đồng, thỏa thuận với Khách Hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

- Tuân thủ các quy định, yêu cầu và hướng dẫn của EcoTruck liên quan đến việc thực hiện việc giới thiệu theo bản bản Chính sách và Thể lệ này. 

- Không được lợi dụng danh nghĩa của EcoTruck để thực hiện các công việc khác ngoài phạm vi công việc theo bản Chính sách và Thể lệ này hoặc thực hiện các hành vi trái pháp luật, các hành vi thu lợi bất chính. 

Điều khoản chung

 • EcoTruck xuất hóa đơn GTGT với tất cả các đơn hàng vận chuyển qua EcoTruck
 • Chương trình này có thể được điều chỉnh và bổ sung trong quá trình hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế.
 • Bất kỳ trường hợp thông tin gian lận nào sẽ bị loại.
 • Chính sách này được công bố công khai và áp dụng trên tinh thần tự nguyện, không xâm phạm đến các chính sách về hạn chế hối lộ và tham nhũng của một số đối tác của EcoTruck. 
 • Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Commercial, phòng Kế Toán, và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 
 • Trong mọi trường hợp tranh cãi, EcoTruck có quyền ra quyết định cuối cùng.