​Chính Sách Bảo Mật cho Ứng Dụng 'EcoTruck Tài Xế'

Chào mừng bạn đến với 'EcoTruck Tài Xế' ('Chúng tôi', 'Ứng dụng', hoặc 'Dịch vụ'). Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này sẽ giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo mật và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi.

 1. Thông tin chúng tôi thu thập
  Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau đây:
  • Thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin như tên, địa chỉ email, số điện thoại, và địa chỉ để xác định danh tính của bạn hoặc liên lạc với bạn.
  • Thông tin về thiết bị: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị bạn sử dụng để truy cập ứng dụng, bao gồm địa chỉ IP, GPS, loại thiết bị, hệ điều hành, phiên bản ứng dụng và các thông tin về ID thiết bị.
  • Vị trí: Chúng tôi có thể thu thập thông tin vị trí từ GPS hoặc các dịch vụ vị trí khác để cung cấp dịch vụ liên quan đến vị trí, như tìm kiếm, hướng dẫn đi lại và thông tin vị trí liên quan.
 2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin
  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
  • Cung cấp dịch vụ: Để cung cấp cho bạn các tính năng và chức năng của ứng dụng.
  • Liên lạc và hỗ trợ: Để liên lạc với bạn, trả lời yêu cầu hỗ trợ của bạn và cung cấp thông tin liên quan đến ứng dụng.
  • Cải thiện ứng dụng: Để cải thiện trải nghiệm của bạn và phản hồi vào phản hồi của người dùng.
  • Bảo mật và an ninh: Để đảm bảo an ninh và bảo mật thông tin của bạn.
 3. Chia sẻ thông tin
  Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong các tình huống sau:
  • Khi bạn đồng ý: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn đồng ý cho việc chia sẻ cụ thể.
  • Các dịch vụ của bên thứ ba: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba như đối tác giao hàng hoặc dịch vụ thanh toán để cung cấp các tính năng liên quan đến giao hàng và thanh toán.
  • Tuân thủ luật pháp: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nếu yêu cầu bởi luật pháp hoặc khi chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của người dùng hoặc của chúng tôi.
 4. Bảo mật thông tin
  Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo tính riêng tư và an toàn của thông tin.
 5. Liên hệ với chúng tôi
  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau: service@ecotruck.vn

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian và bạn nên kiểm tra phiên bản mới nhất thường xuyên.

Chân thành cảm ơn bạn đã sử dụng 'EcoTruck Tài Xế.