Nhập thông tin ứng tuyển

 Quay lại
Công việc ứng tuyển
Sales Trainee
Nơi làm việc
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ EcoTruck

Time to Answer
2 open days
Process
1 Phone Call
1 Onsite Interview
Days to get an Offer
4 Days after Interview