Hotline: 1900636018

Quyền riêng tư

Bản 1.0 – Phát hành 2017-11-10

Ecotruck cung cấp một nền tảng trực tuyến và di động để kết nối các Nhà xe với Chủ hàng (B2B) cho việc vận chuyển Lô hàng. Chủ hàng có thể gửi yêu cầu vận chuyển Lô hàng, Nhà xe có thể chấp nhận các yêu cầu đó và chỉ định Tài xế thực hiện chúng và Ecotruck, Nhà xe, Chủ hàng và Tài xế đều có thể theo dõi các yêu cầu đó. Chính sách bảo mật này mô tả cách Ecotruck (“chúng tôi”) thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin khi bạn sử dụng trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động và các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến khác (gọi chung là “Dịch vụ”) hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi.

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách sửa đổi ngày ở đầu chính sách và trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông báo bổ sung. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ hoặc tương tác với chúng tôi để được thông tin về các thông lệ của chúng tôi và các lựa chọn có sẵn cho bạn.

Thu thập thông tin thông tin 

Địa điểm

Cung cấp Dịch vụ cho người dùng của chúng tôi yêu cầu thu thập thông tin vị trí chính xác. Khi bạn tải xuống và sử dụng các ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu quyền truy cập vào vị trí chính xác của bạn. Nếu bạn cho phép ứng dụng di động của chúng tôi truy cập vị trí của bạn thông qua hệ thống cấp phép được hệ điều hành di động của bạn sử dụng, chúng tôi sẽ thu thập vị trí chính xác của thiết bị của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để theo dõi Lô hàng và cũng để hiểu các mẫu lái xe điển hình của bạn để giao công việc phù hợp cho Nhà xe cũng như Tài xế của họ hơn. Chúng tôi cũng có thể nhận được số điện thoại của bạn từ Nhà cung cấp của bạn. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về vị trí của bạn từ bên thứ ba, chẳng hạn như Chủ hàng và Nhà xe có liên quan hoặc nhà cung cấp GPS của Nhà xe.

Ảnh

Dịch vụ của chúng tôi có thể yêu cầu bạn chụp ảnh và tải lên Dịch vụ một số tài liệu liên quan đến việc thực hiện yêu cầu Lô hàng, chẳng hạn như giấy chứng nhận bảo hiểm và các chứng từ pháp lý khác, vận đơn và chứng từ giao hàng. Bạn cũng có thể tải lên hình ảnh của Lô hàng mà bạn chuyên chở

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi thu thập thông tin khi bạn điền vào biểu mẫu, yêu cầu trở thành tài xế hoặc từ Nhà xe, khi bạn đăng nhập vào tài khoản Ecotruck của bạn, gửi hoặc chấp nhận yêu cầu Lô hàng, yêu cầu khách hàng hỗ trợ hoặc khi bạn liên lạc với chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, tên công ty, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thanh toán, thông tin bảo hiểm, xếp hạng dịch vụ và đánh giá cũng như bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn cung cấp.

Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi thu thập thêm thông tin về các yêu cầu Lô hàng và cách chúng được đáp ứng.

Tài xế: Nếu bạn là người lái xe chuyên chở Lô hàng thay mặt cho Nhà xe, chúng tôi thu thập thông tin về chuyến đi của bạn để thực hiện yêu cầu Lô hàng. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về vị trí của bạn và về các tệp bạn tải lên như được mô tả bên dưới.

Thông tin chúng tôi thu thập tự động khi bạn sử dụng dịch vụ

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin về bạn, bao gồm:

Thông tin nhật ký: Chúng tôi thu thập thông tin nhật ký về việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm loại trình duyệt hoặc phiên bản ứng dụng bạn sử dụng, thời gian truy cập, trang đã xem, địa chỉ IP của bạn và trang bạn đã truy cập trước khi điều hướng đến Dịch vụ của chúng tôi

Thông tin thiết bị: Chúng tôi thu thập thông tin về máy tính hoặc thiết bị di động mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm mô hình phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, số nhận dạng thiết bị và ứng dụng cũng như thông tin mạng di động.

Sử dụng thông tin

Thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ các nguồn khác và kết hợp thông tin đó với thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp. Các bên thứ ba này bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ xác minh (ví dụ: để xác nhận trạng thái tuân thủ quy định hoặc bảo hiểm của bạn), các tổ chức tín dụng và các nguồn có sẵn công khai.

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm kết nối Chủ hàng với Nhà xe, tìm Tài xế phù hợp với yêu cầu của Lô hàng, hỗ trợ vận chuyển lô hàng, tiến hành thanh toán và xác nhận giao hàng. Chúng tôi sử dụng số điện thoại của bạn để gọi cho bạn và gửi cho bạn tin nhắn SMS về các lô hàng tiềm năng và hiện tại. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin về bạn cho các mục đích khác, bao gồm:

– Gửi cho bạn thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật và hỗ trợ cũng như thông báo quản trị;
– Trả lời nhận xét, câu hỏi, yêu cầu của bạn và cung cấp dịch vụ khách hàng;
– Giao tiếp với bạn về sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi, cơ hội, khuyến mãi, phần thưởng và sự kiện do Ecotruck cung cấp và những thông tin khác, đồng thời cung cấp tin tức và thông tin mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ quan tâm;
– Theo dõi và phân tích xu hướng, cách sử dụng và các hoạt động liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi;
– Phát hiện, điều tra và ngăn chặn các giao dịch gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác và bảo vệ các quyền và tài sản của Ecotruck và những người khác;
– Cá nhân hóa và cải thiện Dịch vụ và cung cấp quảng cáo, nội dung hoặc tính năng phù hợp với hồ sơ hoặc sở thích của người dùng;
– Liên kết hoặc kết hợp với thông tin chúng tôi nhận được từ những người khác để giúp hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn; và
– Thực hiện bất kỳ mục đích nào khác được mô tả cho bạn vào thời điểm thông tin được thu thập.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập về bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật này hoặc tại thời điểm thu thập hoặc chia sẻ, bao gồm chia sẻ với những người dùng Dịch vụ khác của chúng tôi và các bên thứ ba khác nhau như được mô tả bên dưới.

Chia sẻ với người dùng dịch vụ khác

Tùy thuộc vào cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với những người dùng Dịch vụ khác. Ví dụ: nếu bạn là tài xế, chúng tôi chia sẻ tên, thông tin về xe, vị trí chính xác hoặc gần đúng và thông tin liên hệ nhất định (bao gồm số điện thoại) với Chủ hàng có liên quan đến yêu cầu vận chuyển Lô hàng mà bạn đã thực hiện. Nếu bạn là một Chủ hàng, tên hoặc tên công ty của bạn và hướng dẫn, địa chỉ và thông tin liên lạc của bạn sẽ được chia sẻ với những người lái xe sẽ vận chuyển lô hàng của bạn. Một số tài liệu và thông tin mà bạn gửi cho Dịch vụ của chúng tôi liên quan đến yêu cầu vận chuyển lô hàng, chẳng hạn như phản hồi, có thể được chia sẻ với những người dùng khác. Nếu bạn gửi xếp hạng và đánh giá về trình điều khiển, thông tin này có thể được chia sẻ với những người dùng Dịch vụ khác của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khác, chẳng hạn như:

– Với các nhà xe, nhà tư vấn khác và các nhà cung cấp dịch vụ khác, những người cần quyền truy cập vào thông tin đó để thực hiện công việc thay mặt chúng tôi;
– Đáp ứng yêu cầu thông tin nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ phù hợp với hoặc được yêu cầu bởi bất kỳ luật, quy định hoặc quy trình pháp lý hiện hành nào;
– Nếu chúng tôi tin rằng hành động của bạn không phù hợp với thỏa thuận hoặc chính sách người dùng của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của Ecotruck hoặc những người khác;
– Liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản công ty, tài chính hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp của chúng tôi bởi một công ty khác;
– Trong nhóm và giữa Ecotruck với công ty mẹ hiện tại và tương lai của chúng tôi, các chi nhánh, công ty con và các công ty khác thuộc quyền kiểm soát và sở hữu chung; và
– Với sự đồng ý của bạn hoặc theo hướng dẫn của bạn.

Bảo mật

Ecotruck có biện pháp hợp lý để giúp bảo vệ thông tin về bạn khỏi bị mất mát, trộm cắp, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và hủy hoại

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: contact@ecotruck.vn

Scroll to top