Hotline: 1900636018

Điều khoản & Điều kiện

Để sử dụng Ecotruck Mobile App, bạn phải ít nhất mười tám (18) tuổi. Bạn phải xác nhận tất cả thông tin mà bạn cung cấp phải đúng và chính xác. Bạn đảm bảo không cho phép người khác sử dụng trạng thái người dùng định dạng của mình và bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển tài khoản người dùng của mình cho bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng bạn tải xuống Phần mềm chính xác cho thiết bị của mình. Ecotruck có thể cung cấp cho bạn các thiết bị tương thích để bạn sử dụng trên nền tảng của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng Ecotruck App, bạn có trách nhiệm, cam kết và đồng ý rằng:

– Bạn có bằng lái xe hợp lệ, được phép vận hành xe và có tất cả giấy phép phù hợp
– Bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng dụng cho các mục đích hợp pháp;
– Bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng dụng cho mục đích mà nó dự định được sử dụng;
– Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng nhận dạng nào Ecotruck cần có hoặc yêu cầu trên cơ sở hợp lý;
– Bạn sẽ giữ an toàn và bí mật mật khẩu tài khoản của bạn hoặc bất kỳ nhận dạng nào mà Ecotruck cung cấp cho bạn để cho phép truy cập vào ứng dụng;
– Bạn biết rằng khi đáp ứng các yêu cầu vận chuyển của Nhà cung cấp dịch vụ hoặc Khách hàng, phí viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng và bạn sẽ phải chịu phí;
– Bạn có gói bảo hiểm trách nhiệm hợp lệ (trong phạm vi bảo hiểm theo tiêu chuẩn của ngành) cho hoạt động của xe hoặc bảo hiểm kinh doanh của bạn để bù đắp bất kỳ tổn thất dự kiến ​​nào liên quan đến hoạt động của dịch vụ giao hàng.

Lựa chọn Nhà cung cấp dịch vụ (Nhà xe)

Ecotruck thiết lập và tuân theo một bộ tiêu chí để đánh giá các Nhà cung cấp dịch vụ (Nhà xe)
trước khi họ tham gia trên nền tảng của chúng tôi. Ecotruck liên tục đánh giá các Nhà cung cấp trong suốt quá trình hợp tác vận hành, các tiêu chí này có thể được sửa đổi theo thời gian, có hoặc không có thông báo cho Nhà xe hoặc Khách hàng.
Ecotruck cung cấp một hệ thống xếp hạng cho các Khách hàng của chúng tôi để xếp hạng và đánh giá các Nhà xe và Tài xế. Ecotruck hiếm khi theo dõi hoặc xóa đánh giá hoặc xếp hạng, trừ khi chúng chứa Nội dung mà chúng tôi cho là không phù hợp.

Bản quyền

Ecotruck sở hữu và giữ lại quyền sở hữu đối với Ứng dụng dành cho thiết bị di động và tất cả tài sản trí tuệ trong đó. Theo các điều khoản của Thỏa thuận này, Ecotruck cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể hủy bỏ để cài đặt và sử dụng Ứng dụng dành cho thiết bị di động, chỉ ở định dạng mã đối tượng tương thích và chỉ sử dụng cho mục đích nội bộ trong thời hạn của Thỏa thuận này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Ecotruck bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ giám sát giữa bạn và những người lái xe hoặc nhà cung cấp khác.
Ecotruck chỉ cung cấp công nghệ cho phép Nhà xe và Khách hàng phối hợp các dịch vụ vận tải. Ecotruck không phải là một Nhà xe. Chúng tôi không tham gia vào việc vận chuyển lô hàng thực tế. Do đó, chúng tôi không kiểm soát được chất lượng hoặc sự an toàn của bất kỳ phương tiện, lô hàng hoặc việc vận chuyển nào phát sinh từ dịch vụ này.
Tất cả các khiếu nại và xung đột giữa Ecotruck và bạn sẽ được giải quyết trên cơ sở đàm phán. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, một trong hai bên có thể đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết.

Scroll to top